Een aankondiging, een persbericht, een preview of review, allemaal teksten waarmee je de aandacht van mensen wilt trekken. Je wilt iets mededelen, mensen enthousiasmeren om naar je “product” te kijken. Jouw enthousiasme overdragen op de lezer. Dat is niet zo heel erg eenvoudig.

Elke stijl heeft zijn doelgroep, formeel voor de zakelijke groep en informeel voor bijvoorbeeld de jongere doelgroep. Het is immers de toon die de muziek maakt. Je kunt een goede prater zijn maar daarmee ben je nog geen boeiende schrijver en dát is nou juist wat je wilt doen, de mensen boeien.

Als freelance creatief schrijver heb ik al diverse “toonsoorten” mogen aanslaan. Persberichten, beursverslagen, previews en reviews van woongerelateerde producten maar ook infotorials en advertorials voor bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen en hypotheekverstrekkende banken kwamen voorbij.

Mijn toon is niet afstandelijk, ik probeer me altijd te verplaatsen in de lezers en ze aan te spreken als “mensen zoals jij en ik”.

Mijn enthousiasme klinkt aanstekelijk door in het stuk en de lezer zal ongedwongen het artikel kunnen lezen.

Alles Helemaal In Stijl, uw/jouw stijl vertaald door mij.